Westlandse van der Steen’s en Steentjes


In het Westland komt de naam van der Steen en Steentjes sporadisch voor. Alle Westlanders met de naam Steentjes en het gros van de van der Steen’s stammen af van de uit Aalten (Gelderland) afkomstige Arent Steentjes.

Arent Steentjes (1745-1795)

Loonstrook Cornelis (VOC Soldijboek)

Arent werd in 1745 in het Gelderse Aalten geboren. Hij is echter over de grens, in het naburig gelegen Duitse dorp Hemden, onder de naam Arnoldus Stentjen gedoopt op 29 december 1745 in de Rooms-Katholieke kerk, simpelweg omdat Aalten geen Rooms-Katholieke kerk kende. Zijn vader Hermanus Steentjes is weer iets verderop in Duitsland gedoopt, te weten Raesfeld. Zijn moeder Hendrina Rensing komt uit Lintelo, een buurtschap onder Aalten. De kinderen van Hermanus en Hendrina worden onder verschillende namen gedoopt. Hun eerste kind wordt gedoopt onder de naam ‘Aenssijn’ en gedurende de geboorte van de andere kinderen transformeert de naam naar ‘Aentjes’, ‘Stentjen’, ‘Steentjen’ en uiteindelijk ‘Steentjes’. Om nog maar te zwijgen over de namen Steeniken en Steenken die weer een generatie eerder voorkomen. Dit alles heeft te maken met de wijze waarop de achternaam werd uitgesproken en het feit dat de ouders waarschijnlijk niet konden schrijven en ook nog eens afkomstig waren uit een Nederlands-Duitse grensregio.

Arent vertrekt naar Den Haag

Arent laat zich waarschijnlijk in 1773 (of eerder) inlijven in het Regiment Hollandse Gardes en wordt als soldaat gestationeerd in ‘s-Gravenhage. Hij trouwt 27 februari 1774 met Johanna Wiela, zij komt echter vroegtijdig, en waarschijnlijk kinderloos, te overlijden. Arent hetrouwt op 6 juli 1776 met Cornelia Boot (Aarlanderveen, 1748). Bij beide huwelijken staat hij te boek als ‘soldaat in het regiment Hollandsche Guardes onder de compagnie van luitenant colonel Bentinck’. Misschien is Arent wel op onderstaand schilderij, de Exercitie van het regiment Hollandsche Gardes bij de Koekamp in Den Haag onder bevel van Jacob van Kretschmar’ uit 1778, op de achtergrond geportretteerd. We weten in ieder geval welk uniform hij droeg.

De kinderen van Arent Steentjes en Cornelia Boten

Arent en Cornelia krijgen in totaal 7 kinderen. Adrianus (1777-1837), Hendrina (1779-?, zij wordt als enige in Aalten gedoopt), Maria Cornelia (1782-1842), Wilhelmina Frederica (1785-?), Cornelus (1787-1790), Joannes Hermanus (1789-?) en Maria Petronella (1792-1832). Alleen de oudste zoon Adrianus lijkt voor nageslacht te hebben gezorgd. Cornelus is op vroege leeftijd overleden en van Joannes Hermanus kan hetzelfde worden aangenomen.

Westlandse generatie

Adrianus (roepnaam Arij) trouwt op 10 mei 1807 in Naaldwijk met de uit datzelfde dorp afkomstige Alida Mulder. Hij is wat dat betreft de grondlegger voor de namen Steentjes en van der Steen in het Westland. Anno 2015 is de naam Steentjes in de meerderheid en van der Steen in de minderheid. Adrianus en Alida krijgen in totaal 8 kinderen. Onder hen 4 zoons, Simon (1809-1859), Arij (1816-1890), Joris (1820-1893) en Johannes (1822-1893), die op hun beurt allen voor nageslacht zorgen. Arij, Joris en Johannes en al hun nakomelingen blijven de naam Steentjes dragen. Bij Simon wordt echter de afslag naar ‘van der Steen’ genomen.

Simon van der Steen

Simon wordt gedoopt onder de naam ‘van der Steen’, maar staat, net als zijn jongere broers en zussen op hun geboorte- en overlijdensakte, op zijn overlijdensakte te boek als Steentjes. Simon wordt in de ‘doopperiode’ geboren. Met andere woorden, hij heet voor de kerk ‘van der Steen’, maar in de Burgerlijke Stand (ingevoerd in 1812) staan Simon en zijn broers en zussen bekend onder de naam ‘Steentjes’. Simon trouwt op 14 november 1834 in Naaldwijk met Willemina Bijleveld. 7 van hun 9 kinderen krijgen de achternaam van der Steen op de geboorteakte. Alleen Hendrik (1840) en Joris (1842) krijgen de naam Steentjes. Hendrik is voor de kust van Venezuela aan boord van het stoomschip Madura, waar hij stoker was, kinderloos overleden. Joris komt op 6-jarige leeftijd te overlijden. Zoons Johannes (1836-1904) en Lambertus (1844-1931) zijn de enige kinderen van Simon die voor nageslacht zorgen. Johannes krijgt in totaal 16 kinderen. Zij krijgen allen de achternaam ‘Steentjes’, echter bereikt slechts één, Theodorus Cornelis, van de 16 kinderen de volwassen leeftijd. Hij overlijdt alsnog op slechts 38-jarige leeftijd, maar heeft desondanks voor nageslacht gezorgd. Eén werd slechts 5 weken oud, de ander, Johannes Martinus, kwam door oorlogshandelingen te overlijden.

Johannes Martinus Steentjes (omstreeks 1943)

Johannes was assistent-olieman in de koopvaardij en indirect betrokken bij de grootscheepse operatie D-Day op 6 juni 1944. Een grote groep Nederlanders was aangewezen om met 12 Nederlandse sleepboten de Mulberry Harbours (kunstmatige havens voor de kust van Arromanches, Frankrijk) op hun plaats te slepen. Dit gebeurde niet alleen op D-day, maar ook in de dagen daarvoor. In de nacht van 23 op 24 april 1944, tijdens het verslepen van de Mulberry pontons, werd voor de kust van Engeland, nabij Dungeness, de Ms ‘Roode Zee’ getroffen door een Duitse torpedo. De ‘Roode Zee’ zonk en nam haar 13 koppen tellende bemanning, waaronder Johannes Steentjes, in haar ondergang.

Lambertus van der Steen (1844-1931)

Lambertus is de enige nakomeling van Arent Steentjes (1745-1795) die de naam van der Steen voortzet in het Westland tot op de dag van vandaag. Lambertus wordt op 9 januari 1844 in Naaldwijk geboren. Op 23-jarige leeftijd geeft Lambertus als goed Katholiek in 1867 gehoor aan de oproep van de paus en hij sluit zich aan bij de pauselijke Zouaven om te strijden tegen Garibaldi en de zijnen. Brecht Steen, want zo staat hij bekend bij de Zouaven, maakte tot tweemaal toe deel uit van het pauselijk leger, eerst van 18 februari 1867 tot 2 september 1869 en daarna nog van 30 juni 1870 tot aan de val van Rome in september 1870. Het bekendste treffen met de Garibaldisten was de slag van Mentana, waar 3.000 pauselijke soldaten en 2.000 Fransen op 3 november 1867 tegenover 15.000 roodhemden stonden. Brecht Steen bevond zich met 963 Nederlanders onder de 1.500 Zouaven die de harde kern van het leger van de paus vormden. Na deze slag bestond Garibaldi’s leger niet meer. In deze heldhaftige strijd tegen de Garibaldisten heeft Brecht Steen z’n voet verwond. Net zoals alle anderen werd ook hij onderscheiden met het Mentanakruis.

Na zijn terugkeer van het strijdtoneel trouwt Brecht op 3 mei 1873 met de ‘s-Gravenzandse Maria Zwaartman. Zij krijgen 6 kinderen, 4 dochters, één vroeg overleden zoon en een zoon die voor voortzetting van de naam van der Steen zorgt: Johannes Georgius van der Steen.

Johannes Georgius van der Steen (1877)

Johannes (Jan) wordt in 1877 in Naaldwijk geboren. Van beroep is hij handelsreiziger (1903) en handelaar in suikerwerken (1927). Jan keert terug naar de geboortegrond van zijn verre voorvader Arent Steentjes, ‘s-Gravenhage. Hij trouwt aldaar op 13 augustus 1903 met Johanna Jacoba Maria Schel. Zij krijgen samen drie kinderen, te weten Lambertus (1904), Petrus (1905) en Maria (1906). Petrus overlijdt op 13-jarige leeftijd. Lambertus zorgt voor van der Steen-nageslacht en krijgt 6 kinderen die allen in ‘s-Gravenhage worden geboren.

Johannes Georgius van der Steen (1927)

Johannes (Jan) is één van de kinderen van Lambertus van der Steen en Jacoba Schel. Waar zijn grootvader in 1903 terugkeert naar ‘s-Gravenhage voor de liefde, doet zijn kleinzoon Jan het omgekeerde. Hij keert terug naar het Westland en trouwt met de in Monster geboren Gerritje Troost en is tot op de dag van vandaag woonachtig in het Westland.

Andere Westlandse van der Steen’s

Er zijn in het Westland nog een aantal andere van der Steen’s neergestreken. De uit Ridderkerk afkomstige Pleun van der Steen en Teuntje Vos kregen in ieder geval vier kinderen (1892-1897) in het Westland. De uit de omgeving Warmond afkomstige Leonardus (Leendert) van der Steen en Adriana Rotteveel kreeg eveneens in ieder geval vier kinderen (1879-1883) in het Westland. Willem van der Steen, uit Voorschoten, en zijn vrouw Cornelia van der Post kregen ook minstens vier kinderen (1851-1856) in het Westland. Ook de vader en moeder van Willem, Joannes van der Steen en Joanna Reijne, maakten een uitstap naar het Westland; Katharina (1817) werd aldaar geboren.Quick Links

Contact Us

Contact
Achternamen
Spreidingskaart

Webmaster Message

Deze website is tot stand gekomen met toestemming van en in samenwerking met Ful Valstar (auteur Ruim Drie Eeuwen Valstar/Valster). Bij publicatie van materiaal is zoveel mogelijk getracht de eigenaren ervan te vermelden. De gegevens van nog in leven zijnde personen zijn verborgen omwille van de privacy en AVG-wetgeving. Mocht u een overzicht willen van uw stamboom of vragen hebben over de website, neemt u dan alstublieft contact op.